Tájékoztatók

Mint minden autósiskola, úgy a Vezető is kötelezően közzé kell tegyen bizonyos dokumentumokat. Ebben a menüpontban találhatók tehát a vezető Autós-Motoros Iskola statisztikái, adatkezelési, valamint képzési tájékoztatója.

UTALÁSOS FIZETÉS

Számlaszám: 11742087 24279440
Számlatulajdonos: Profi Vezető Kft.

STATISZTIKA

Statisztikák 2024. 1. negyedév

KategóriaÁKÓVSMKépzési költség
B157,47%Elmélet: 38,89%
Gyakorlat: 46,43%
494.433 Ft
ANAElmélet: 64,29%
Gyakorlat: NA
NA
A2NAElmélet: 64,29%
Gyakorlat: NA
NA
A1NAElmélet: 64,29%
Gyakorlat: NA
NA
A1BNAElmélet: 64,29%
Gyakorlat: NA
NA
AMNANANA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Vezető Autós-Motoros Iskola Adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva érhető el.

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A képzőszerv neve: Vezető Autós-Motoros Iskola 1152 Budapest Dugonics u. 58.
motorjogsik[kukac]gmail[pont]com 06/20-516-9059 www.autojogsi.hu

2. Cégadatok: Profi Vezető Kft., 2000 Szentendre Bimbó u. 3., adószám: 27434600-1-13

3. Vállalkozói engedély száma: ES-071724 Nyilvántartási szám: 5012861

4. Iskolavezető adatai: Czebe Tamás motorjogsik[kukac]gmail[pont]com
Telefonszáma: 06/20-516-9059

5. Ügyfélfogadó címe: 1152 Budapest Dugonics u. 58.
Telefonszáma: 06/20-516-9059
Ügyfélfogadás az irodában: hétfő 8:30-16:30

6. Címe: 1152 Budapest Dugonics u. 58, Telefonszáma: 06/20-516-9059

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanfolyamra való beiratkozás kizárólag személyesen lehetséges.

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Ennek költsége a tanulót terheli. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes.

Járműkezelési vagy rutin vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam e részét igazoltan elvégezte, a kötelező órákat levezette, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a hatóságon(motor, teherautó, busz).

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező órákat, valamint a menettávolságokat teljesítette, és sikeres járműkezelési, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a hatóságon.

Vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek (elméleti) vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell teljesíteni. A határidő leteltével új tanfolyamon kell részt vennie.

Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategóriák esetén a sikeres forgalmi vizsgának a vezetési karton érvényesítésétől számítva 1 éven belül kell eleget tenni.

A hitelesítést a Vizsgáztatási Osztály végzi az autósiskola kérésére.

8. Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti „A1″ alkategóriába, „A2″ alkategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába, „B1″ alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;

b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki

ba) a KR. 2. melléklete szerinti „C1″, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1″, „D1+E”, „D”, „D+E” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,

bb) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától. (2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

41/2004. (IV. 7.) GKM rendeleta közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat.

a) I. alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése,
b) II. alkalmassági kategória:
ba) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
bb) a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
bc) a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
c) III. alkalmassági kategória:
ca) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
cb) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

IV. alkalmassági kategória: az

a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.
(5) Az I. pályaalkalmassági minősítés – az időszakos minősítés határidejének lejártát követően is – érvényes a II-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági minősítés a III-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági kategóriára.
(6) A pályaalkalmassági minősítés – az 1. számú melléklet III. fejezetében foglalt pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok alapján – 1-5 évig terjedő időtartamra korlátozható, a korlátozás hiányában az érvényesség – a
(7) bekezdésben foglalt kivétellel – az alkalmatlanság jogerős megállapításáig áll fenn.
(7) A megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére az I. alkalmassági kategóriában megállapított pályaalkalmassági minősítés (időszakos minősítés) legfeljebb öt évig érvényes.

4. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a PÁV-hoz kell benyújtani.

(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja, valamint (2) bekezdésének a) és e) pontja alapján a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére végzi e (3) Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott bármely nemzetközi kategóriában folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül – a külön jogszabályban foglaltak alapján – kezdő vezetőnek.

5. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt a gépjárművezetőnek igazolnia kell, hogy járművezetésre egészségi szempontból alkalmas. A pályaalkalmassági vizsgálat abban az esetben végezhető el, ha a gépjárművezető a külön jogszabályban meghatározott személyi állapotra vonatkozó követelményeknek megfelel.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Elsősegély-nyújtási ismeretek:

Az elsősegély-nyújtási ismeretek nem része a tanfolyamnak. Önállóan, fakultatív módon elvégezhető. Iskolánk az ehhez szükséges segítséget megadja.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás  .Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.

10.  A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:

Amennyiben E-learning távoktatás helyett tantermi képzést szeretne, a Vezető Autós-motoros Iskolával szerződésben álló: Autó-Plusz Autósiskola XIII. ker. Petneházi u. 16-18 Tel: 06/70-339-3999  Fally Gyula iskolavezetőnél van erre lehetősége.
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Valamint:

A gyakorlati képzés csak akkor kezdhető meg, ha a tanuló a kategória összes elméleti tárgyából sikeres vizsgát tett.

A gyakorlati órák 50 percesek, pihenő idő 10 perc. Két gyakorlati tanóra összevonható.

11. Járműhasználat:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet

12. Hiányzás pótlásának módja:

A tanuló az oktatóval egyeztetett gyakorlati órát, az óra megkezdése előtt legalább 48 órával jogosult lemondani, a gyakorlati óra díjának feszámítása nélkül. Hiányzásának pótlását szakoktatójával kell egyeztetnie.

13. A tandíj befizetésének módja:

A tandíj és vizsgadíj befizetése történhet egy összegben, részletfizetéssel, készpénzzel, átutalással.

Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll módunkban visszafizetni.

Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül. Részletes díjtáblázat a mellékletben található.

Kategóriákra bontott díjakat, egyéb felmerülő költségeket:

Lásd: a kategóriákra vonatkozó részletes mellékletben.

Másik iskolától átvett tanuló esetében egyszeri regisztrációs költséget számolunk fel, melynek díja B kategória esetében 20 000 Ft, A kategóriák esetében pedig szintén 20 000 Ft.

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Hatóság felé!

Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően – pótvizsgadíjat – a helyszínen lehet befizetni, ahol időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.

A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.

Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgáztatási Osztályon személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Hatóság elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.

Elsősegély-nyújtási ismeretek: hatósági vizsgadíj: 18 000 Ft

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

15. Áthelyezés:

Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja a tanulmányait, úgy a teljesített oktatásról igazolást állítunk ki (Képzési igazolás). Tanuló kérelmére a képzési igazolást az iskola 3 munkanap alatt elkészíti 3 példányban. Mely tartalmazza a gyakorlati képzés óraszámát és az oktatott kilométert. A tanuló ebből 2 példányt a befogadó képzőszervnek átad, 1 példány az elbocsátó képzőszervnél marad.

A tanuló az igénybe vett kedvezményt köteles visszatéríteni az autósiskola részére.

16. Oktatási helyszínek:

A gyakorlati foglalkozások és vizsgák helyszíne: Bp., XIV. ker. Írottkő park 1.

17. Pótórák igénylésének módja:

A szükséges gyakorlati pótórák igénylését a tanuló képzésében résztvevő oktatóval kell egyeztetni. A sikertelen vizsgák után nincs kötelezően előírt óraszám az újabb vizsgák letételéhez.

Pótórák díja:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet

18. Engedélyező hatóság:

Információs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya 1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.
Telefonszám: 1/814-1818

Felügyeleti Szerv:

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Pest Megyei Hivatal
1141 Budapest Komócsy utca 17-19.
Telefonszám: 460-2214

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Budapesti Hivatal
1119 Budapest Petzvál József utca 39.
Telefonszám: 371-3030

19. Vizsgázó joga és kötelessége:

A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való esetleges hiányzást pótolnia kell. Köteles az oktatás díját, illetve a beiratkozáskor közölt tandíj részleteket a megállapodásnak megfelelően befizetni. A tanuló jogosult az oktatást bármikor megszakítani, azonban a megkezdett elméleti oktatás, vagy a gyakorlati oktatás díja nem téríthető vissza.

Gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre. A megbeszélt időpontot lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségnek nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatáson megjelenni. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíjat elveszíti.

Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton “További oktatási órák ” rovatában igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni. Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható (járat kimaradás, forgalmi dugó stb.) késések miatt. A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja.

Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a rendeletnek nem tesz eleget, a vizsga nem tartható meg. A vizsga akkor sem tartható meg, ha a vizsgán nem tudja bemutatni a következő okmányokat: személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány 14 éves korig, kategóriás vezetői engedély, moped engedély, nyilatkozat. A befizetett vizsgadíját a Vizsgabizottság felhasználtnak tekinti, így csak újabb vizsgadíj befizetése után vizsgázhat. Ez okból elmaradt vizsga nem sikertelen vizsga!

A motoros tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszú nadrág és dzseki, protektoros kesztyű, magasszárú zárt cipő vagy csizma. A vizsgán szemüveg, kontaktlencse, vagy az okmányok hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.

Tanuló kérelmére a „Képzési igazolást” a felhasznált órák és oktatott kilométerek feltüntetésével az iskola kiadja. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl. hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola árváltoztatási jogát fenntartja!

Emellett:

A vizsgázónak joga van a kiírt vizsgaidőpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben a saját hibáján kívül a vizsga elmaradna vagy meghiúsulna, úgy joga van ismételt vizsgaidőpontot kérni a vizsgadíj befizetése nélkül. Joga van a Vizsgáztatási Osztályon bejelentést tenni, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy ha zavaró eseményeket tapasztal a vizsgán. Az elméleti vizsga számítógépen történik. A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az iskolavezetőhöz fordulhatnak személyesen, telefonon, emailen.

A vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan, kulturáltan megjelennie. A vizsga megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem áll. Tudomásul kell vennie azt, hogy ha a vizsgaeredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, amiről jegyzőkönyv is készül.

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Hatóság felé!

Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően – pótvizsgadíjat – a helyszínen lehet befizetni, ahol időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.

A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.

Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgáztatási Osztályon személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Hatóság elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.

21.  Vezetői engedély kiadásának feltétele:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 5. munkanaptól bármely Okmányirodánál, illetve Kormányablaknál lehet kezdeményezni a személyesen bemutatott iratok alapján.

 • orvosi alkalmassági vélemény (első jogosítvány esetében)
 • közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány
 • személyazonosságot igazoló okirat
 • meglévő vezetői engedély

Külföldi állampolgárok részére, az előírt 180 napos, bejelentett lakcím alapján adható ki a vezetői engedély.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgákat kívánok minden kedves Tanulónknak!

Czebe Tamás, iskolavezető

Kategóriák óraidíjai (jogosítvány árak)

Melléklet „B” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 17. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta. Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező gyakorlati óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 29 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 30 óra, és 580 km
 • A gyakorlati oktatás többféle, tetszés szerint választható típusú járművön történhet. (Suzuki Swift, VW Golf, Fiat Punto, Suzuki Vitara, Suzuki Splash)

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 40 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                           270 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                                  15 600 Ft

Összesen:                                                                                  325 600 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 10 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 16 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 27 óra, és 390 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 243 000 Ft
Vizsgadíjak: 43 500 Ft

Összesen: 321 500 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A”- 2 éven belüli „A2”-vel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A2”kategóriás jogosítványát  bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1”kategóriás)-tól a sikeres „A” kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 8 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 13 óra, és 180 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:
Regisztrációs díj: 10 000 Ft
Gyakorlat ára: 117 000 Ft
Vizsgadíjak: 33 000 Ft

Összesen: 160 000 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” – 2 éven túli „A2”-vel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:.

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 20. életévét betöltötte, és legalább 2 éve rendelkezik érvényes „A2”-es jogosítvánnyal.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 2 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 120 km.

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 81 000 Ft
Vizsgadíjak: 43 500 Ft

Összesen: 159 500 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A”- 2 éven belüli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A1”kategóriás jogosítványát  bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1”kategóriás)-tól a sikeres „A” kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.

A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.

Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

Regisztrációs díj:                                                                 10 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                     153 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                          33 000 Ft

Összesen:                                                                            196 000 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” – 2 éven túli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte. Érvényes 2 évnél régebbi „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 150 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 99 000 Ft
Vizsgadíjak: 43 500 Ft

Összesen: 177 500 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 18. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 153 000 Ft
Vizsgadíjak: 43 500 Ft

Összesen: 231 500 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2″ – 2 éven belüli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 18. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A1”kategóriás jogosítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1” kategóriástól) a sikeres „A2”kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 18. betöltötte.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 8 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 13 óra, és 180 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

Regisztrációs díj:                                                                 10 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                     117 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                          33 000 Ft

Összesen:                                                                             160 000 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2″ – 2 éven túli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 2 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 81 000 Ft
Vizsgadíjak: 43 500 Ft

Összesen: 159 500 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A1” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 16 betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha Ybr 125 motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 153 000 Ft
Vizsgadíjak: 43 500 Ft

Összesen: 231 500 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A1 B-vel” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott érvényes „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént. Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 1 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 1 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 3 óra, és 30 km.

A gyakorlati oktatás Yamaha Ybr 125 motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 27 000 Ft
Vizsgadíjak: 34 500 Ft
Összesen: 95 600 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „AM” kategóriához

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

 • A nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort,
  14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • “AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Gyakorlati tandíj, s a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 11 óra, és 100 km

A gyakorlati oktatás Yamaha jog mopedon történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 99 000 Ft
Vizsgadíjak: 24 900 Ft

Összesen: 158 900 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély;

2. közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;

3. közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.

2. A támogatásra való jogosultság

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be. *

2/A. § *  A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.

3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás

4. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

(4) *  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.

(5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező

a) természetes személyazonosító adatait,

b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,

c) állampolgárságát,

d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,

e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,

f) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.

(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.

(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.

5. § (1) *  A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 20 nap.

(2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(3) *  A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, a 2. § vagy a 2/A. § szerinti vizsgát.

(4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. § (1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.

(2) A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a NYUFIG-ot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. § *  E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-a alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapra a Módr. hatálybalépését követően került sor.