Tájékoztatók

Mint minden autósiskola, úgy a Vezető is kötelezően közzé kell tegyen bizonyos dokumentumokat. Ebben a menüpontban találhatók tehát a vezető Autós-Motoros Iskola statisztikái, adatkezelési, valamint képzési tájékoztatója.

STATISZTIKA

Statisztikák 2023. 2. negyedév

KategóriaÁKÓVSMKépzési költség
BNAElmélet: 70,59% (orsz. átl. 54,4%)
Gyakorlat: 52,63% (orsz. átl. 45,6%)
441.171 Ft
ANAElmélet: 84,62% (orsz. átl.: 86,4%)
Gyakorlat: 96,65%
(orsz. átl. 56,33%)
303.770 Ft
A2NAElmélet: 84,62% (orsz. átl.: 86,4%)
Gyakorlat: 96,65%
(orsz. átl. 56,33%)
213.966 Ft
A1NAElmélet: 84,62% (orsz. átl.: 86,4%)
Gyakorlat: 96,65%
(orsz. átl. 56,33%)
213.300 Ft
AMNANANA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Vezető Autós-Motoros Iskola Adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva érhető el.

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A képzőszerv neve: Vezető Autós-Motoros Iskola 1152 Budapest Dugonics u. 58.
motorjogsik[kukac]gmail[pont]com 06/20-516-9059 www.autojogsi.hu

2. Cégadatok: Profi Vezető Kft., 2000 Szentendre Bimbó u. 3., adószám: 27434600-1-13

3. Vállalkozói engedély száma: ES-071724 Nyilvántartási szám: 5012861

4. Iskolavezető adatai: Czebe Tamás motorjogsik[kukac]gmail[pont]com
Telefonszáma: 06/20-516-9059

5. Ügyfélfogadó címe: 1152 Budapest Dugonics u. 58.
Telefonszáma: 06/20-516-9059
Ügyfélfogadás az irodában: hétfő 8:30-16:30

6. Címe: 1152 Budapest Dugonics u. 58, Telefonszáma: 06/20-516-9059

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanfolyamra való beiratkozás kizárólag személyesen lehetséges.

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Ennek költsége a tanulót terheli. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes.

Járműkezelési vagy rutin vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam e részét igazoltan elvégezte, a kötelező órákat levezette, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a hatóságon(motor, teherautó, busz).

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező órákat, valamint a menettávolságokat teljesítette, és sikeres járműkezelési, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a hatóságon.

Vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek (elméleti) vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell teljesíteni. A határidő leteltével új tanfolyamon kell részt vennie.

Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategóriák esetén a sikeres forgalmi vizsgának a vezetési karton érvényesítésétől számítva 1 éven belül kell eleget tenni.

A hitelesítést a Vizsgáztatási Osztály végzi az autósiskola kérésére.

8. Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti „A1″ alkategóriába, „A2″ alkategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába, „B1″ alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;

b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki

ba) a KR. 2. melléklete szerinti „C1″, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1″, „D1+E”, „D”, „D+E” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,

bb) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától. (2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

41/2004. (IV. 7.) GKM rendeleta közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat.

a) I. alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése,
b) II. alkalmassági kategória:
ba) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
bb) a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
bc) a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
c) III. alkalmassági kategória:
ca) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
cb) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

IV. alkalmassági kategória: az

a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.
(5) Az I. pályaalkalmassági minősítés – az időszakos minősítés határidejének lejártát követően is – érvényes a II-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági minősítés a III-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági kategóriára.
(6) A pályaalkalmassági minősítés – az 1. számú melléklet III. fejezetében foglalt pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok alapján – 1-5 évig terjedő időtartamra korlátozható, a korlátozás hiányában az érvényesség – a
(7) bekezdésben foglalt kivétellel – az alkalmatlanság jogerős megállapításáig áll fenn.
(7) A megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére az I. alkalmassági kategóriában megállapított pályaalkalmassági minősítés (időszakos minősítés) legfeljebb öt évig érvényes.

4. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a PÁV-hoz kell benyújtani.

(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja, valamint (2) bekezdésének a) és e) pontja alapján a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére végzi e (3) Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott bármely nemzetközi kategóriában folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül – a külön jogszabályban foglaltak alapján – kezdő vezetőnek.

5. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt a gépjárművezetőnek igazolnia kell, hogy járművezetésre egészségi szempontból alkalmas. A pályaalkalmassági vizsgálat abban az esetben végezhető el, ha a gépjárművezető a külön jogszabályban meghatározott személyi állapotra vonatkozó követelményeknek megfelel.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Elsősegély-nyújtási ismeretek:

Az elsősegély-nyújtási ismeretek nem része a tanfolyamnak. Önállóan, fakultatív módon elvégezhető. Iskolánk az ehhez szükséges segítséget megadja.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás  .Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.

10.  A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:

Amennyiben E-learning távoktatás helyett tantermi képzést szeretne, a Vezető Autós-motoros Iskolával szerződésben álló: Autó-Plusz Autósiskola XIII. ker. Petneházi u. 16-18 Tel: 06/70-339-3999  Fally Gyula iskolavezetőnél van erre lehetősége.
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

Valamint:

A gyakorlati képzés csak akkor kezdhető meg, ha a tanuló a kategória összes elméleti tárgyából sikeres vizsgát tett.

A gyakorlati órák 50 percesek, pihenő idő 10 perc. Két gyakorlati tanóra összevonható.

11. Járműhasználat:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet

12. Hiányzás pótlásának módja:

A tanuló az oktatóval egyeztetett gyakorlati órát, az óra megkezdése előtt legalább 48 órával jogosult lemondani, a gyakorlati óra díjának feszámítása nélkül. Hiányzásának pótlását szakoktatójával kell egyeztetnie.

13. A tandíj befizetésének módja:

A tandíj és vizsgadíj befizetése történhet egy összegben, részletfizetéssel, készpénzzel, átutalással.

Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll módunkban visszafizetni.

Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül. Részletes díjtáblázat a mellékletben található.

Kategóriákra bontott díjakat, egyéb felmerülő költségeket:

Lásd: a kategóriákra vonatkozó részletes mellékletben.

Másik iskolától átvett tanuló esetében egyszeri regisztrációs költséget számolunk fel, melynek díja B kategória esetében 20 000 Ft, A kategóriák esetében pedig 10 000 Ft.

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Hatóság felé!

Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően – pótvizsgadíjat – a helyszínen lehet befizetni, ahol időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.

A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.

Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgáztatási Osztályon személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Hatóság elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.

Elsősegély-nyújtási ismeretek: hatósági vizsgadíj: 8200 Ft

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

15. Áthelyezés:

Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja a tanulmányait, úgy a teljesített oktatásról igazolást állítunk ki (Képzési igazolás). Tanuló kérelmére a képzési igazolást az iskola 3 munkanap alatt elkészíti 3 példányban. Mely tartalmazza a gyakorlati képzés óraszámát és az oktatott kilométert. A tanuló ebből 2 példányt a befogadó képzőszervnek átad, 1 példány az elbocsátó képzőszervnél marad.

A tanuló az igénybe vett kedvezményt köteles visszatéríteni az autósiskola részére.

16. Oktatási helyszínek:

A gyakorlati foglalkozások és vizsgák helyszíne: Bp., XIV. ker. Írottkő park 1.

17. Pótórák igénylésének módja:

A szükséges gyakorlati pótórák igénylését a tanuló képzésében résztvevő oktatóval kell egyeztetni. A sikertelen vizsgák után nincs kötelezően előírt óraszám az újabb vizsgák letételéhez.

Pótórák díja:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet

18. Engedélyező hatóság:

Információs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya 1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.
Telefonszám: 1/814-1818

Felügyeleti Szerv:

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Pest Megyei Hivatal
1141 Budapest Komócsy utca 17-19.
Telefonszám: 460-2214

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Budapesti Hivatal
1119 Budapest Petzvál József utca 39.
Telefonszám: 371-3030

19. Vizsgázó joga és kötelessége:

A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való esetleges hiányzást pótolnia kell. Köteles az oktatás díját, illetve a beiratkozáskor közölt tandíj részleteket a megállapodásnak megfelelően befizetni. A tanuló jogosult az oktatást bármikor megszakítani, azonban a megkezdett elméleti oktatás, vagy a gyakorlati oktatás díja nem téríthető vissza.

Gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre. A megbeszélt időpontot lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségnek nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatáson megjelenni. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíjat elveszíti.

Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton “További oktatási órák ” rovatában igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni. Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható (járat kimaradás, forgalmi dugó stb.) késések miatt. A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja.

Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a rendeletnek nem tesz eleget, a vizsga nem tartható meg. A vizsga akkor sem tartható meg, ha a vizsgán nem tudja bemutatni a következő okmányokat: személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány 14 éves korig, kategóriás vezetői engedély, moped engedély, nyilatkozat. A befizetett vizsgadíját a Vizsgabizottság felhasználtnak tekinti, így csak újabb vizsgadíj befizetése után vizsgázhat. Ez okból elmaradt vizsga nem sikertelen vizsga!

A motoros tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszú nadrág és dzseki, protektoros kesztyű, magasszárú zárt cipő vagy csizma. A vizsgán szemüveg, kontaktlencse, vagy az okmányok hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.

Tanuló kérelmére a „Képzési igazolást” a felhasznált órák és oktatott kilométerek feltüntetésével az iskola kiadja. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl. hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola árváltoztatási jogát fenntartja!

Emellett:

A vizsgázónak joga van a kiírt vizsgaidőpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben a saját hibáján kívül a vizsga elmaradna vagy meghiúsulna, úgy joga van ismételt vizsgaidőpontot kérni a vizsgadíj befizetése nélkül. Joga van a Vizsgáztatási Osztályon bejelentést tenni, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy ha zavaró eseményeket tapasztal a vizsgán. Az elméleti vizsga számítógépen történik. A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az iskolavezetőhöz fordulhatnak személyesen, telefonon, emailen.

A vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan, kulturáltan megjelennie. A vizsga megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem áll. Tudomásul kell vennie azt, hogy ha a vizsgaeredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, amiről jegyzőkönyv is készül.

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet.

A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Hatóság felé!

Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően – pótvizsgadíjat – a helyszínen lehet befizetni, ahol időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.

A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.

Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgáztatási Osztályon személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Hatóság elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.

21.  Vezetői engedély kiadásának feltétele:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 5. munkanaptól bármely Okmányirodánál, illetve Kormányablaknál lehet kezdeményezni a személyesen bemutatott iratok alapján.

 • orvosi alkalmassági vélemény (első jogosítvány esetében)
 • közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány
 • személyazonosságot igazoló okirat
 • meglévő vezetői engedély

Külföldi állampolgárok részére, az előírt 180 napos, bejelentett lakcím alapján adható ki a vezetői engedély.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgákat kívánok minden kedves Tanulónknak!

Czebe Tamás, iskolavezető

Kategóriák óraidíjai (jogosítvány árak)

Melléklet „B” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 17. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta. Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező gyakorlati óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 29 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 30 óra, és 580 km
 • A gyakorlati oktatás többféle, tetszés szerint választható típusú járművön történhet. (Suzuki Swift, VW Golf, Fiat Punto, Renault Fluence)

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 40 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                           270 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                                  15 600 Ft

Összesen:                                                                                  325 600 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 10 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 16 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 27 óra, és 390 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 243 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 398 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A”- 2 éven belüli „A2”-vel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A2”kategóriás jogosítványát  bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1”kategóriás)-tól a sikeres „A” kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 8 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 13 óra, és 180 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:
Regisztrációs díj: 10 000 Ft
Gyakorlat ára: 117 000 Ft
Vizsgadíjak: 15 700 Ft

Összesen: 142 700 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” – 2 éven túli „A2”-vel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:.

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 20. életévét betöltötte, és legalább 2 éve rendelkezik érvényes „A2”-es jogosítvánnyal.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 2 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 120 km.

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 81 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 136 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A”- 2 éven belüli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A1”kategóriás jogosítványát  bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1”kategóriás)-tól a sikeres „A” kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 24. betöltötte.

A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.

Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

Regisztrációs díj:                                                                 10 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                     153 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                          15 700 Ft

Összesen:                                                                            178 700 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A” – 2 éven túli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 24. életévét betöltötte. Érvényes 2 évnél régebbi „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 150 km

A gyakorlati oktatás Honda CB-600-as motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 99 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 154 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 18. betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 153 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 208 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2″ – 2 éven belüli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 18. életévét betöltötte.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát, érvénes „A1”kategóriás jogosítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Fontos: A 2 évet a sikeres elméleti vizsgától („A1” kategóriástól) a sikeres „A2”kategóriás forgalmi vizsgáig számolják. Ezen belül kell végezni az utolsó vizsgával.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Nincs elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 18. betöltötte.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 8 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 13 óra, és 180 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

Regisztrációs díj:                                                                 10 000 Ft
Gyakorlat ára:                                                                     117 000 Ft
Vizsgadíjak:                                                                          15 700 Ft

Összesen:                                                                             142 700 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A2″ – 2 éven túli „A1”-gyel kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 2 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat, +1 vizsgaóra
 • Összesen: 9 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha XV535-ös motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 81 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 136 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A1” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Orvosi alkalmassági igazolás leadása vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort, a 16 betöltötte.
 • Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 6 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 10 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 17 óra, és 240 km

A gyakorlati oktatás Yamaha Ybr 125 motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 153 000 Ft
Vizsgadíjak: 20 300 Ft

Összesen: 208 300 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „A1 B-vel” kategóriához

Tanfolyamra való felvétel módja:

 • Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott érvényes „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozott, bizonyítványát bemutatta.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződést kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént. Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes.
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Gyakorlati tandíj, és a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az alapfokú iskolai végzettségét hitelt megfelelő hitelt érdemlően igazolta.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással rendelkezik.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 1 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 1 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 3 óra, és 30 km.

A gyakorlati oktatás Yamaha Ybr 125 motorkerékpáron történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 27 000 Ft
Vizsgadíjak: 15 600 Ft
Összesen: 77 600 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.

Melléklet „AM” kategóriához

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

 • A nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort,
  14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • Az autósiskolával megkötötte a felnőttképzési szerződés, kiskorú esetében törvényes képviselője azt aláírásával igazolta.
 • Első tandíj részlet befizetése megtörtént.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és a 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
 • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
 • Vizsgadíj befizetése megtörtént.
 • A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • “AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes
 • Meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • A sikeres járműkezelési vizsga után bocsátható forgalmi vizsgára
 • Gyakorlati tandíj, s a vizsgadíjak befizetése megtörtént.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • A jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a választott kategória vizsgatárgyaiból megfelelt.
 • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás.

Kötelező óraszám, és minimum levezetett távolság km-ben:

 • Minimum 4 óra rutinpályás gyakorlat (jk.)
 • Minimum 6 óra forgalmi gyakorlat,+1 vizsgaóra
 • Összesen: 11 óra, és 100 km

A gyakorlati oktatás Yamaha jog mopedon történik.

Ára:

E-learning távoktató (180 nap és 75 óra): 35 000 Ft (akció, eredeti ár: 40 000 Ft*)
Gyakorlat ára: 99 000 Ft
Vizsgadíjak: 11 800 Ft

Összesen: 145 800 Ft

Pótóra díja megegyezik az óradíjjal.